Actueel

Vanaf 1 augustus 2017 moet in de MR van de instelling in cluster 1 of 2 ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling zitting hebben.

di 1 augustus 2017

Op 11 juli 2017 heeft staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer laten weten dat de regering het concept-wetsvoorstel over de instemmingsbevoegdheid van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting gaat heroverwegen.

do 13 juli 2017

Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. 

wo 21 juni 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterkt de positie van de preventiemedewerker en verduidelijkt de adviserende rol van de bedrijfsarts.

wo 21 juni 2017
pictogram bij handreiking Overleg met Toezichthouder

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.

di 23 mei 2017

LCG WMS deed op 31.10.16 uitspraak (107381) in een interpretatiegeschil over beperking van het passief kiesrecht in het reglement. De OK heeft deze uitspraak op 22.02.17 vernietigd.

vr 17 februari 2017

Op het WMS congres in november 2016 is aan de deelnemers gevraagd tips te geven voor MR-leden. Naast de winnende tips waren er meer goede suggesties. We geven u een overzicht.

do 26 januari 2017

Alle modelreglementen en modelstatuten bij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) zijn door Onderwijsgeschillen geheel aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. 

wo 16 november 2016
foto bij Wet versterking bestuurskracht

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) ten gevolge van de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen van kracht.

wo 14 september 2016

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap. 

ma 1 augustus 2016