Actueel

De online inschrijving voor het WMS congres 2017 Medezeggenschap, zo doe je dat! is nu geopend. Het congres vindt plaats op woensdag 29 november 2017.

ma 4 september 2017
Foto bij Infowms vernieuwd

Per 1 september 2017 is de website infowms.nl geheel vernieuwd. (G)MR-leden vinden er nu snel alle informatie die zij nodig hebben voor het (G)MR-werk.

ma 4 september 2017

Er is een nieuwe Handreiking goede medezeggenschap voor startende (G)MR leden gepubliceerd. Met informatie, tips en advies voor startende (G)MR-leden.

ma 28 augustus 2017

Vanaf 1 augustus 2017 moet in de MR van de instelling in cluster 1 of 2 ook een ouder van een leerling in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van die instelling zitting hebben.

di 1 augustus 2017

Op 11 juli 2017 heeft staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer laten weten dat de regering het concept-wetsvoorstel over de instemmingsbevoegdheid van de (G)MR op de hoofdlijnen van de begroting gaat heroverwegen.

do 13 juli 2017
foto bij concept-wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Op 6 juli 2017 is het concept-wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs voor internetconsultatie aangeboden. Het concept-wetsvoorstel bevat ook wijzigingen van de Wms.

wo 12 juli 2017

Op 21 juni 2017 werd de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs gepubliceerd. 

wo 21 juni 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, versterkt de positie van de preventiemedewerker en verduidelijkt de adviserende rol van de bedrijfsarts.

wo 21 juni 2017
pictogram bij handreiking Overleg met Toezichthouder

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.

di 23 mei 2017

Op 31 maart 2017 organiseerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen de tweede bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s).

di 25 april 2017