Actueel

Per 1 april 2020 stopt het project Versterking medezeggenschap. Samen met de betrokken ouder-, vak- en besturenorganisaties zorgt Onderwijsgeschillen voor het in standhouden van de waardevolle opbrengsten van dit project.

wo 1 april 2020

De subsidie van het ministerie van OCW voor het project Versterking medezeggenschap van alle bij de medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties stopt per 1 april 2020. De activiteiten worden aanbesteed bij een externe partij.

di 24 maart 2020

De voorzitter van het college van bestuur van de Van der Huchtscholen in Soest is er duidelijk over. Medezeggenschap gaat volgens hem vooral over ‘mede zeggen’. Daarom neemt Henk Oudshoorn de GMR al in een zo’n vroeg mogelijk stadium mee. Dat is voor hem een grote meerwaarde. 

di 17 maart 2020

Het jaarverslag van de LCG WMS is verschenen. Daarin brengen de Commissie en Onderwijsgeschillen verslag uit van hun activiteiten over 2019.

 

wo 11 maart 2020

In februari 2020 werden twee internetconsultaties openbaar over de vereenvoudiging van de bekostiging in het po en vo. Deze vereenvoudigingen helpen besturen om betere keuzes te maken en maken de bekostiging voor medezeggenschapsraden inzichtelijker.

di 10 maart 2020
Foto bij artikel over verkiezing MR en geschillen bij LCG WMS

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) deed in 2019 een aantal uitspraken over de MR zelf. Daarbij kwamen verschillende vragen aan de orde over de verkiezingen en de organisatie van de verkiezingen van MR-leden.

di 10 maart 2020

Elk jaar doet de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraken die betekenis hebben voor meer gevallen dan die waarin de uitspraak is gedaan. Ook in 2019 is weer een aantal richtinggevende uitspraken gedaan.

di 10 maart 2020

De GMR van Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs (CSO) in Apeldoorn organiseert elk jaar  thema-avonden voor de medezeggenschapsraden van de stichting. De uitkomsten van de MR-scan op infowms.nl vormden de basis voor de laatste bijeenkomst met als thema communicatie.

di 3 maart 2020
Foto Oostvaarderscollege

Op verzoek van de directeur zette Liesbeth Dambrink, docent Nederlands aan het Oostvaarders College in Almere, drie jaar geleden de leerlingenraad op. Alle denkbare faciliteiten werden ter beschikking gesteld. Dambrink, MR- en GMR-voorzitter, begeleidt de leerlingen in de raad.

di 7 januari 2020

Op 27 november 2019 vond het 13e WMS congres plaats met als thema: Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. Hier treft u een aantal presentaties van de workshops en de lezingen.

ma 9 december 2019