Actueel

De GMR van Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs (CSO) in Apeldoorn organiseert elk jaar  thema-avonden voor de medezeggenschapsraden van de stichting. De uitkomsten van de MR-scan op infowms.nl vormden de basis voor de laatste bijeenkomst met als thema communicatie.

di 3 maart 2020
Foto Oostvaarderscollege

Op verzoek van de directeur zette Liesbeth Dambrink, docent Nederlands aan het Oostvaarders College in Almere, drie jaar geleden de leerlingenraad op. Alle denkbare faciliteiten werden ter beschikking gesteld. Dambrink, MR- en GMR-voorzitter, begeleidt de leerlingen in de raad.

di 7 januari 2020

Op 27 november 2019 vond het 13e WMS congres plaats met als thema: Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. Hier treft u een aantal presentaties van de workshops en de lezingen.

ma 9 december 2019

Op 27 november jl. vond voor de 13e keer het WMS congres plaats. Het congres wass net als in voorgaande jaren georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking Medezeggenschap.​

di 3 december 2019

In de digitale minibrochures die Versterking medezeggenschap heeft gepubliceerd, staan antwoorden op vragen die potentiële kandidaten voor de MR en GMR zich vaak stellen. Ook vertellen (G)MR-leden over hun ervaringen in de praktijk.

wo 30 oktober 2019

Pluvo is in samenwerking met het ministerie van OCW en Versterking medezeggenschap begonnen met het opzetten van de “MR academie”, dé online plek voor het inwerken en bijscholen van MR-leden.

di 15 oktober 2019
Foto bij MR scan

Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de nieuwe MR-scan.
De scan geeft inzicht in de stand van zaken binnen de MR en advies om zaken te verbeteren.

wo 9 oktober 2019
Foto bij artikel De positie van de GMR bij passend onderwijs

De handreiking biedt GMR-leden handvatten voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor passend onderwijs​. De handreiking is uitgegeven in de reeks handreikingen door het project Versterking medezeggenschap.

wo 25 september 2019
Foto bij good practice versterking medezeggenschap PCBO Apeldoorn

Wat is het voordeel van een ambtelijk secretaris voor een GMR? Leidt dit daadwerkelijk tot betere besluitvorming? In gesprek met GMR-voorzitter Paul Dalhuisen en Petra Borgonjen, ambtelijk secretaris van PCBO Apeldoorn.

ma 23 september 2019
Foto bij bericht over fusietoets

De Tweede Kamer heeft op 10 september 2019 de wet aangenomen die regelt dat de fusietoets in het funderend onderwijs wordt afgeschaft. De Kamer nam ook een amendement aan dat regelt dat het schoolbestuur tijdens het hele fusieproces overlegt met de MR.

wo 11 september 2019