Actueel

Op woensdag 7 november a.s. vindt voor de 12e keer het WMS congres plaats met dit jaar als thema: Contact met de achterban. Vanaf 3 september 2018 is de online inschrijving voor dit congres geopend. 

wo 11 juli 2018

In het kader van het project Versterking medezeggenschap van de gezamenlijke onderwijsorganisaties organiseren de PO-Raad en VO-raad de masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden.

wo 11 juli 2018
Foto bij schoolondersteuningsprofiel jaarlijks vaststellen

Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs en Media) gaat in Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastleggen dat het schoolondersteuningsprofiel in de toekomst jaarlijks moet worden vastgesteld met advies van de MR.

di 3 juli 2018
Internetconsultatie over Wetsvoorstel Afschaffing fusietoets

Op 29 juni 2018 is het concept-wetsvoorstel over de afschaffing van de fusietoets voor internetconsultatie op overheid.nl geplaatst. Tot 6 augustus kunt u op het concept-wetsvoorstel reageren.

di 3 juli 2018

De GMR van Stichting Eenbes organiseerde een onderzoek naar het werkklimaat. Er werden vragen toegevoegd aan het reguliere kwaliteitsonderzoek en bijeenkomsten georganiseerd om in gesprek te gaan.

ma 25 juni 2018
Foto bij Quickstart Medezeggenschap.

Wilt u na de zomer goed beginnen met uw (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Meld u dan nu aan voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap.

wo 13 juni 2018
Foto bij Commissie Fusietoets en afschaffing fusietoets en CFTO

De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) heeft op verzoek van Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs en Media) twee voorstellen gedaan voor het borgen voor de toekomst van haar kennis, expertise en ervaring. De aanleiding hiervoor is het kabinetsvoornemen om de fusietoets in het funderend

wo 13 juni 2018

De uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschilen WMS kunnen voor de toepassing van de Wms en de uitvoering van de medezeggenschap op scholen van richtinggevend belang zijn.

wo 30 mei 2018
foto bij presentatie verkenningsrapport 20 april 2018

Op vrijdag 20 april 2018 organiseerde het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een symposium waarin het conceptrapport van het verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend onderwijs werd gepresenteerd.

vr 4 mei 2018

Good practice 3: Om de mening van ouders te peilen sturen Sandra Muller en Elzeline Bergisch regelmatig korte vragenlijsten over een specifiek onderwerp naar een representatief ouderpanel. 

di 24 april 2018