Actueel

Onderwijsgeschillen is op zoek naar een jurist met management & IT skills (0,8 - 1,0 fte). Wil je je graag bezig houden met goede klachtbehandeling in het onderwijs, dan verwelkomen wij je graag bij Onderwijsgeschillen! 

wo 13 mei 2020
foto bij OK uitspraak

De Landelijke Commissie voor Geschillen LCG WMS deed op 19 november 2019 uitspraak (108866) in een advies- en nalevingsgeschil over de begroting van een school. 

do 30 april 2020

Het kabinet heeft op 21 april de maatregelen vanwege het coronavirus verlengd. Scholen in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs gaan op 11 mei weer open. Basisscholen halveren de groepsgrootte. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.

di 21 april 2020
Foto Kitty Ramakers

‘Informatie, advies en scholing blijven hard nodig’ Op 31 maart 2020 kwam er een einde aan de subsidie voor het project Versterking medezeggenschap. De afgelopen vier jaar gaf Kitty Ramakers leiding aan dit project. Ze kijkt met voldoening terug op haar periode als projectleider.

di 21 april 2020
Foto bij handreiking rol GMR bij fusie

De handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het gehele proces van intentiebesluit tot instemming en evaluatie bij (voorgenomen) fusies tussen scholen en schoolbesturen.

di 21 april 2020

Per 1 april 2020 stopt het project Versterking medezeggenschap. Samen met de betrokken ouder-, vak- en besturenorganisaties zorgt Onderwijsgeschillen voor het in standhouden van de waardevolle opbrengsten van dit project.

wo 1 april 2020

De subsidie van het ministerie van OCW voor het project Versterking medezeggenschap van alle bij de medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties stopt per 1 april 2020. De activiteiten worden aanbesteed bij een externe partij.

di 24 maart 2020

De voorzitter van het college van bestuur van de Van der Huchtscholen in Soest is er duidelijk over. Medezeggenschap gaat volgens hem vooral over ‘mede zeggen’. Daarom neemt Henk Oudshoorn de GMR al in een zo’n vroeg mogelijk stadium mee. Dat is voor hem een grote meerwaarde. 

di 17 maart 2020

Het jaarverslag van de LCG WMS is verschenen. Daarin brengen de Commissie en Onderwijsgeschillen verslag uit van hun activiteiten over 2019.

 

wo 11 maart 2020

In februari 2020 werden twee internetconsultaties openbaar over de vereenvoudiging van de bekostiging in het po en vo. Deze vereenvoudigingen helpen besturen om betere keuzes te maken en maken de bekostiging voor medezeggenschapsraden inzichtelijker.

di 10 maart 2020