Actueel

Onderwijsgeschillen organiseert het WMS congres, dit jaar "On Tour". Lees meer over de workshops op maat. En laat je inspireren door Farbod Moghaddan en Janny Arends met “Het goede gesprek: in je rol met de juiste kennis!"

wo 25 november 2020

Op 25 november is bij de CAOP de nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl gelanceerd, als onderdeel van het project sterk medezeggenschap. 

wo 25 november 2020
Foto bij bericht over wetsvoorstel vertrouwenspersoon

Elke werknemer krijgt een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Dit wordt geregeld in Arbeidsomstandighedenwet. Hierover heeft Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema op 8 oktober 2020 een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

wo 28 oktober 2020
Afbeelding bij artikel over vereenvoudiging bekostiging po

Op 19 oktober 2020 is het Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO gepubliceerd. Het wetsvoorstel heeft als doel dat de bekostiging in het primair onderwijs minder complex, minder sturend en beter te voorspellen wordt.

di 27 oktober 2020

Het WMS congres van 25 november a.s. wordt dit jaar door de maatregelen tegen het coronavirus niet op locatie aangeboden. Het WMS congres gaat “On Tour”.

di 6 oktober 2020

De Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak van de geschillencommissie WMS in een instemmingsgeschil over duurzame samenwerking en het sluiten van een dienstverleningscontract in verband met deelname aan een glasvezelnetwerk.

wo 16 september 2020

Doe nu de MR-test en ontdek hoeveel u weet over de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad.

di 15 september 2020

Op woensdag 25 november a.s. vindt het 14e WMS congres plaats, dat als thema heeft 'Medezeggenschap in bewogen tijden'.

wo 2 september 2020

Op 17 februari 2020 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak (108846) in een door de oudergeleding van de MR (OMR) ingediend nalevingsverzoek over de vergoeding van kosten van rechtsbijstand.

wo 26 augustus 2020

Op 13 juli 2020 is het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) voor internetconsultatie aangeboden. De positie van de medezeggenschaporganen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt versterkt.

ma 13 juli 2020