IK WIL DE WMS RAADPLEGEN OF WIJZIGINGEN VAN DE WMS INZIEN

WIE HEEFT WELKE BEVOEGDHEDEN?

IK ZOEK EEN MODELREGLEMENT / MODELSTATUUT

IK ZOEK PUBLICATIES / INFORMATIE OVER DE WMS

IK BEN OP ZOEK NAAR ONDERSTEUNING / HANDREIKINGEN

IK ZOEK INFORMATIE OVER GESCHILLEN

Geslaagd WMS congres ‘Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking’, 27 november 2019

Inspirerende ideeën nodig? Good practices!

ADVIES GOEDE MEDEZEGGENSCHAP EN MR-SCAN

Het advies Goede medezeggenschap is geactualiseerd. Hoe scoort uw MR op de thema’s uit het advies? Doe nu de MR-scan!
 

lees meer

PROJECT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP

Het project, een initiatief van organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, heeft tot doel om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken.

lees meer

Actueel

di 3 december 2019

Op 27 november jl. vond voor de 13e keer het WMS congres plaats. Het congres wass net als in voorgaande jaren georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking Medezeggenschap.​

wo 30 oktober 2019

In de digitale minibrochures die Versterking medezeggenschap heeft gepubliceerd, staan antwoorden op vragen die potentiële kandidaten voor de MR en GMR zich vaak stellen. Ook vertellen (G)MR-leden over hun ervaringen in de praktijk.

di 15 oktober 2019

Pluvo is in samenwerking met het ministerie van OCW en Versterking medezeggenschap begonnen met het opzetten van de “MR academie”, dé online plek voor het inwerken en bijscholen van MR-leden.