IK WIL DE WMS RAADPLEGEN OF WIJZIGINGEN VAN DE WMS INZIEN

WIE HEEFT WELKE BEVOEGDHEDEN?

IK ZOEK EEN MODELREGLEMENT / MODELSTATUUT

IK ZOEK PUBLICATIES / INFORMATIE OVER DE WMS

IK BEN OP ZOEK NAAR ONDERSTEUNING / HANDREIKINGEN

IK ZOEK INFORMATIE OVER GESCHILLEN

Inschrijving WMS congres gesloten!

Inspirerende ideeën nodig? Good practices!

ADVIES GOEDE MEDEZEGGENSCHAP EN MR-SCAN

Het advies Goede medezeggenschap is geactualiseerd. Hoe scoort uw MR op de thema’s uit het advies? Doe nu de MR-scan!
 

lees meer

PROJECT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP

Het project, een initiatief van organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, heeft tot doel om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken.

lees meer

Actueel

di 15 oktober 2019

Pluvo is in samenwerking met het ministerie van OCW en Versterking medezeggenschap begonnen met het opzetten van de “MR academie”, dé online plek voor het inwerken en bijscholen van MR-leden.

Foto bij MR scan
wo 9 oktober 2019

Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de nieuwe MR-scan.
De scan geeft inzicht in de stand van zaken binnen de MR en advies om zaken te verbeteren.

Foto bij artikel De positie van de GMR bij passend onderwijs
wo 25 september 2019

De handreiking biedt GMR-leden handvatten voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor passend onderwijs​. De handreiking is uitgegeven in de reeks handreikingen door het project Versterking medezeggenschap.