IK WIL DE WMS RAADPLEGEN OF WIJZIGINGEN VAN DE WMS INZIEN

WIE HEEFT WELKE BEVOEGDHEDEN?

IK ZOEK EEN MODELREGLEMENT / MODELSTATUUT

IK ZOEK PUBLICATIES / HANDREIKINGEN / INFORMATIE OVER DE WMS

IK BEN OP ZOEK NAAR ONDERSTEUNING

IK ZOEK INFORMATIE OVER GESCHILLEN

INSPIREREND WMS CONGRES 2017: MEDEZEGGENSCHAP, ZO DOE JE DAT!

ADVIES GOEDE MEDEZEGGENSCHAP IN HET ONDERWIJS

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het advies Goede medezeggenschap uitgebracht.

lees meer

PROJECT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP

Het project, een initiatief van organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, heeft tot doel om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken.

lees meer

Actueel

Foto bij wijziging Wet medezeggenschap op scholen Wms
ma 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de Wms gewijzigd. Het  raadplegen van de ouders bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school is vanaf 1 januari 2018 verplicht.

Kennisbank medezeggenschap op de website van Ouders & Onderwijs
wo 20 december 2017

Op de website van Ouders & Onderwijs vindt u sinds kort een kennisbank met veel informatie voor de medezeggenschap over allerlei onderwerpen waarover de MR iets te zeggen heeft.

foto bij WMS congres 2017 op infowms
ma 18 december 2017

Dit jaar werden tijdens het WMS congres 44 verschillende workshops en lezingen aangeboden over belangrijke onderwerpen voor de praktijk van de medezeggenschap​. Een aantal presentaties is nu beschikbaar.