IK WIL DE WMS RAADPLEGEN OF WIJZIGINGEN VAN DE WMS INZIEN

WIE HEEFT WELKE BEVOEGDHEDEN?

IK ZOEK EEN MODELREGLEMENT / MODELSTATUUT

IK ZOEK PUBLICATIES / HANDREIKINGEN / INFORMATIE OVER DE WMS

IK BEN OP ZOEK NAAR ONDERSTEUNING

IK ZOEK INFORMATIE OVER GESCHILLEN

Online inschrijving WMS congres nu geopend!

Netwerkbijeenkomsten voor MR-leden in noord en zuid

Inspirerende ideeën nodig? Good practices!

ADVIES GOEDE MEDEZEGGENSCHAP IN HET ONDERWIJS

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het advies Goede medezeggenschap uitgebracht. 

lees meer

PROJECT VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP

Het project, een initiatief van organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, heeft tot doel om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken.

lees meer

Actueel

Foto bij good practice versterking medezeggenschap PCBO Apeldoorn
ma 23 september 2019

Wat is het voordeel van een ambtelijk secretaris voor een GMR? Leidt dit daadwerkelijk tot betere besluitvorming? In gesprek met GMR-voorzitter Paul Dalhuisen en Petra Borgonjen, ambtelijk secretaris van PCBO Apeldoorn.

Foto bij bericht over fusietoets
wo 11 september 2019

De Tweede Kamer heeft op 10 september 2019 de wet aangenomen die regelt dat de fusietoets in het funderend onderwijs wordt afgeschaft. De Kamer nam ook een amendement aan dat regelt dat het schoolbestuur tijdens het hele fusieproces overlegt met de MR.

Foto bij masterclass Samenspel bestuur en (G)MR
ma 9 september 2019

Versterking medezeggenschap organiseert op 9 oktober 2019 een masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden. De masterclass vindt plaats in Utrecht en duurt van 13.30 tot 17.00 uur.