Good practices

Hier vindt u inspirerende voorbeelden uit de praktijk van medezeggenschapsraden die hun medezeggenschap hebben versterkt.

Heeft u een ‘good practice’: een succesvolle aanpak, een oplossing voor een probleem of een goed idee? Neem dan contact op met het project Versterking medezeggenschap. ​
 

  • Good Practice 1: Leerlingenraad Newmancollege kiest nieuwe MR-leden
    Tot nu toe benaderde de MR-voorzitter de leerlingen voor de medezeggenschapsraad. Gevolg was dat weinig leerlingen wisten dat ze het recht hadden om mee te denken over het beleid van de school. Maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Vanaf nu bepaalt de leerlingenraad van het Bredase Newmancollege zelf wie er in komen.